O firmie

MD-proeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – pod tą nazwą przedsiębiorstwo funkcjonuje od 21 czerwca 2010r. , wcześniej jako Biuro Konstrukcyjne MD-PROJEKT Sp. z o.o. w Bydgoszczy, rozpoczęła działalność na podstawie aktu notarialnego z dnia 09 grudnia 1992 roku. Jesteśmy firmą, która od wielu lat prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi zagospodarowania odpadów dostarczanych przez klientów, przemysłowych, instytucjonalnych i indywidualnych z całego kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o odpadach oraz prawa Ochrony Środowiska. Ponadto firma zajmuje się odzyskiem energii powstającej w procesie unieszkodliwiania odpadów. 

W listopadzie 2017 r. MD-Proeco weszła w skład Grupy ENERIS, która stała się większościowym udziałowcem spółki. Grupa ENERIS to największa, polska firma działająca w obszarze ochrony środowiska, specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Naszym głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska – powietrza, wody i ziemi. Angażujemy się i posiadamy potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb gmin i przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska. 

Od 10 września 2019 r. spółka zmieniła nazwę na ENERIS Proeco Sp. z o.o.

20160225_120336