Misja firmy

Priorytetowym celem naszej firmy jest spełnienie wymagań Klientów poprzez osiągniecie i utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług z zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, medycznych oraz sprzedawanie ciepła wytwarzanego z ich unieszkodliwiania.

Pracownicy naszej firmy są odpowiednio przeszkoleni i posiadają wszelkie kompetencje, świadectwa oraz kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań wynikających z obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

Nasza Spółka w pełni realizuje wymagania aktualnych przepisów prawa, dzięki czemu zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo prawne i pewność, że w odpowiedni sposób prowadzą gospodarkę odpadami.

Zapewniamy: 

  • odpowiednio przeszkolony personel,
  • transport spełniający wymogi ADR,
  • pełną odpowiedzialność za powierzone odpady od momentu odbioru, aż po unieszkodliwienie,
  • pojemniki na odpady spełniające wymagania sanitarne,
  • pełną dokumentację zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa,
  • umowy regulujące wzajemne relacje i zobowiązania handlowe,
  • terminową, rzetelną i profesjonalną obsługę,
  • dostosowanie się do potrzeb klienta.