Schemat spalarni

Spalanie odpadów odbywa się w piecu obrotowym, wyłożonym ceramiczną wymurówką, gdzie następuje spalanie odpadów w temperaturze 1100-1400*C.

Ciepło powstałe przy spaleniu jest wykorzystywane do produkcji pary wodnej, natomiast spaliny po oddaniu ciepła są kierowane na układ oczyszczania spalin.

W skład układu wchodzą dwie kolumny absorpcyjne, w których następuje neutralizacja i schłodzenie spalin wodnym roztworem wodorotlenku sodowego.

Oczyszczone gazy spalinowe zasypane są przy pomocy wentylatora i tłoczone przez komin do atmosfery.

 

 

schemat