Dokumentacja

Nasza Spółka w pełni realizuje wymagania aktualnych przepisów prawa, dzięki czemu zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo prawne i pewność, że w odpowiedni sposób prowadzimy gospodarkę odpadami.

 

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji odpadami
  • sporządzanie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych, medycznych odpadów lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
  • przygotowanie zbiorczych zestawień, raportów dotyczących odpadów
  • prowadzenie kart ewidencji odpadów
  • wystawianie protokołów z unieszkodliwiania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz innych odpadów z grupy niebezpiecznych
  • sporządzanie umów regulujących wzajemne relacje i zobowiązania handlowe