Odpady przemysłowe

Firma MD-proeco świadczy usługi w zakresie odbioru, transportu i termicznego przekształcania odpadów z grupy niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących od klientów przemysłowych, instytucjonalnych i indywidualnych z całego kraju.

Przyjmujemy odpady stałe, półpłynne i płynne m.in.

 • odpady ropopochodne
 • odpady lakiernicze
 • odpady węglopochodne
 • drewnopochodne
 • farby, lakiery, tusze, żywice
 • tworzywa sztuczne
 • barwniki, kleje, czyściwo, oleje
 • środki ochrony roślin
 • chemikalia laboratoryjne i analityczne
 • produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • odpady z obróbki i powlekania metali
 • olej opałowy i olej napędowy
 • odzież robocza, tekstylia
 • opakowania wielomateriałowe
 • leki cytostatyczne i cytotoksyczne
 • odpadowa papa
 • papier i tektura