Odzysk

W momencie większego zapotrzebowania przez odbiorców zewnętrznych na ciepło na instalacji będą przetwarzane w procesie odzysku (R1) odpady o kodzie 15 01 10*, które posiadają wysoką wartość kaloryczną.

W afekcie spalania zostaje wytworzone ciepło w postaci spalin, które jest wysyłane do firm zewnętrznych.

 

odzysk