Sprzedaż udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowo Technologicznego w Bydgoszczy

Spółka MD-proeco Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65, uprzejmie informuje, iż oferuje na sprzedaż 140 udziałów Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nominalnej 140.000,00 zł, których jest właścicielem.

Zainteresowane podmioty prosimy o zgłoszenie chęci nabycia udziałów BPPT bezpośrednio w Biurze Zarządu Spółki „MD-proeco” Sp. z o.o. przy ul. Wojska Polskiego 65 , pocztą lub
e-mailowo na adres: sekretariat@mdproeco.pl